In samenwerking met het bestuur van GOMOS en Fysiotherapie Norg is de fysiotherapie praktijk gestart met een inloop-spreekuur. Dit houdt in dat GOMOS leden iedere maandag de mogelijkheid hebben om zonder afspraak tussen 17.00 en 18.00 uur gezien te kunnen worden door fysiotherapeut Peter Bertram. Tijdens dit bezoek zal er een screening en een onderzoek worden afgenomen. De blessure wordt in kaart gebracht waarna een advies volgt. Dit advies kan zijn: het in behandeling nemen door de fysiotherapeut, zelfactiviteit of het overdragen aan de verzorger van GOMOS.

Voordeel hiervan is dat er een deskundig en snelle interventie plaats vindt wat leidt tot een sneller herstel.

Wanneer het niet mogelijk is om tijdens dit inloop-spreekuur te verschijnen kan er altijd een telefonische afspraak gemaakt worden waarbij op korte termijn een afspraak gemaakt kan worden met Peter Bertram.

Telefoon: 0592-613434