Fysiotherapie is een paramedische discipline die zich richt op het houdings- en bewegingsapparaat van de mens. Doormiddel van fysiotherapeutisch handelen worden functies van dit houdings- en bewegingsapparaat verbeterd en disfuncties gecorrigeerd om zo de klachten te verminderen.

Jaarlijks gaan zo’n 115 miljoen mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut. Omdat ze klachten hebben vanwege hun houding of omdat bewegingen problemen oplevert.

Het kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, een ‘verkeerde’ beweging, of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt. Het gevolg is dat u ergens pijn heeft, minder goed kracht kunt uitoefenen of een bepaalde beweging minder goed of helemaal niet kunt maken.

Behandelingswijze fysiotherapie
De fysiotherapeut doet eerst een lichamelijk onderzoek, stelt dan een behandelplan op en vervolgens bespreekt de fysiotherapeut dat met de patiënt. Dit is maatwerk. Wel werken veel fysiotherapeuten met vaste richtlijnen als basis, maar uiteindelijk is elk mens weer anders.

Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders. Vermindering van pijn, beter gebruik van het lichaam en het beweeglijker maken van spieren en gewrichten is het doel van de behandelingen van de fysiotherapeut. Daarnaast zorgt de fysiotherapeut voor preventie, advies, voorlichting en begeleiding om herhaling of verergering van klachten te voorkomen.

Waarborging kwaliteit fysiotherapie

Om de kwaliteit van fysiotherapie te waarborgen is de titel fysiotherapeut wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen worden gebruikt. Wie de officiële studie fysiotherapie heeft afgerond, en staat ingeschreven in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.

Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek.

Ook wordt bijscholing gestimuleerd. Wie aan alle eisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet, kan worden opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF.

Fysiotherapie is een heel brede paramedische discipline die bestaat uit tal van specialisaties. De verschillende specialisaties spelen in op de grote diversiteit aan klachten en aandoeningen waar patiënten mee te maken krijgen.