Tarievenlijst fysiotherapie

Voor patiënten die geen dekking voor fysiotherapiebehandeling hebben vanuit de aanvullende verzekering gelden de volgende tarieven:

Omschrijving Tijdsduur Kosten
Zitting Fysiotherapie 25 minuten € 40,00
Zitting Fysiotherapie aan huis 25 minuten € 57,50
Zitting Fysiotherapie in richting 25 minuten € 50,00
Toeslag Fysiotherapie buiten reg. werktijd € 35,00
Groepszit. Fysiotherapie van 2 personen 50 minuten € 39,05
Groepszit. Fysiotherapie van 3 personen 60 minuten € 29,19
Groepszit. Fysiotherapie van 4 personen 60 minuten € 26,73
Groepszit. Fysiotherapie van 5-10 personen 60 minuten € 21,83
Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek 45 minuten € 57,00
Fysiotherapeutisch onderzoek aan huis 45 minuten € 74,50
Fysiotherapeutisch onderzoek in inr. 45 minuten € 67,00
Lange zitting voor complexe zorgvragen 40 minuten € 57,00
Lange zitting aan huis 40 minuten € 74,50
Lange zitting in inrichting 40 minuten € 67,00
Toeslag lange zitting buiten reg. werktijd 40 minuten € 82,00
Screening 10 minuten € 24,03
Screening aan huis 10 minuten € 41,53
Screening in inrichting 10 minuten € 34,03
Screening en intake onderzoek 25 minuten € 60,00
Screening en intake onderzoek aan huis 25 minuten € 77,50
Screening en intake onderzoek in inr. 25 minuten € 70,00
Intake & onderzoek na verwijzing 25 minuten € 45,00
Intake & onderzoek na verwijzing aan huis 25 minuten € 62,50
Intake & onderzoek na verwijzing in inr. 25 minuten € 55,00
Telefonische zitting 10 minuten € 33,50
Toeslag telefonische zitting b.r.w. 10 minuten € 32,00
Niet nakomen afspraak Fysiotherapie 10 minuten € 40,00

Niet nagekomen afspraken
Niet nagekomen afspraken worden als zitting gedeclareerd. Verstrekte verband-en hulpmiddelen tegen verkoopprijzen.