Fysiotherapie Norg hecht veel waarde aan het werken binnen de ketenzorg. Ketenzorg is de zorg waarin verschillende schakels van zorgverlening op elkaar afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patient of client.

Binnen de ketenzorg werken wij samen met de volgende disciplines:

Heijstra & Kremer – huisartsenpraktijk
Vaes – huisartsenpraktijk
Roorda en de Jonge en Renate Olivier – Ergotherapie (Ergo in Praktijk)
Eveline Duursma – logopedie
Anneke de Haan – diëtetiek

Lentis Dignis
Senior Assist Care
Icare

Mariska Wassink – podotherapie
Annet Flik – podologie
Beweegdorp Norg
MV Moves
Voetbalvereniging Gomos
Loopsport Norg
Norger tennis vereniging