Sportrevalidatie is een onderdeel van ons fysiotherapieaanbod, welke zich heeft gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van sporters.

Sportrevalidatie is bedoeld voor mensen die een blessure hebben opgelopen tijdens het sporten en zo snel mogelijk hun sportbeoefening weer willen hervatten. Of voor mensen die op een andere manier een blessure hebben opgelopen waardoor ze op dit moment niet in staat zijn hun sportbeoefening te hervatten. Tevens voor mensen die bijvoorbeeld de marathon willen lopen en niet goed weten hoe ze zich zonder blessures kunnen voorbereiden.

Ook voor mensen die op dit moment niet sporten maar dit wel willen, hoe pakt u dit aan? Welke bewegingsprogramma’s zijn voor u geschikt? Ook kunnen de principes uit de sportrevalidatie worden toegepast om mensen met acute en chronische aandoeningen te helpen in het verbeteren van hun bewegingsmogelijkheden.

De fysiotherapeut helpt u op een verantwoorde wijze terugbrengen op uw oude sportniveau. Bij de behandeling van sportblessures staat de oefentherapie centraal.

De fysiotherapeut begrijpt wat er tijdens sporten gebeurt en snapt daarom hoe u geblesseerd bent geraakt. Als sporter weet hij ook hoe belangrijk de sport voor u en uw vereniging is. Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat hij met u maakt. Enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent. Hij kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.

Uw fysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals het oefenen in programma’s met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur kunnen ook deel van de behandeling uitmaken. Hij traint u sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau. Hij overlegt desnoods met uw trainer over een aangepast trainingsschema. U merkt dat u een stuk makkelijker praat met een specialist die u als sporter benadert.

Maak direct een afspraak

Voor een vrijblijvend gesprek.