Corona herstelzorg: fysiotherapie met vergoeding uit het basispakket

Binnen Fysiotherapie Norg is er een speciaal behandelprogramma voor patiënten die moeten herstellen na een periode van COVID-19. Revalidatie is nodig omdat zowel de aandoening zelf als het ziekbed (thuis of in het ziekenhuis) grote impact heeft. Wat de situatie ook geweest is; elke patiënt volgt, samen met een vaste fysiotherapeut, een revalidatieprogramma op maat.

Fysiotherapie in de herstelfase

Patiënten met (ernstige) klachten na het coronavirus ondervinden met name ademhalingsproblemen, verminderd fysiek functioneren en cognitieve stoornissen, zowel in de acute fase als in de herstelfase. Daarom is het belangrijk om conditie en kracht weer op te bouwen. Fysiotherapie in de herstelfase is gericht op het verbeteren van het fysiek functioneren en het begeleiden van patiënten op het gebied van dagelijks functioneren en de terugkeer naar werk.

Intake en onderzoek

We beginnen met een intakegesprek. We brengen door middel van een aantal testen je conditie in beeld. Op grond van alle bevindingen en uitkomsten, wordt er een trainingsprogramma opgesteld. Indien noodzakelijk kunnen we patiënten in eerste instantie aan huis bezoeken. Zodra de situatie het toelaat, zal in overleg met de patiënt de revalidatie in de praktijk worden voortgezet.

Behandeling

Het accent van de revalidatie ligt op algehele conditietraining en lokale spierkrachttraining en waar nodig op training van de ademspieren. Onder begeleiding van je vaste fysiotherapeut train je twee tot drie keer per week. Het is per patiënt verschillend hoeveel zorg er nodig is. Sommige patiënten hebben aan enkele ondersteunende behandelsessies voldoende. Andere patiënten hebben een behandelprogramma van enkele maanden nodig. Indien noodzakelijk – en uiteraard in overleg met jou – betrekken we andere disciplines bij je revalidatie.

Revalidatie na een opname op de Intensive Care

Coronapatiënten die op de Intensive Care opgenomen zijn geweest, hebben diverse problemen. Deze worden samengevat onder de term Post Intensive Care Syndroom (PICS): respiratoire, fysieke, psychosociale en cognitieve problemen. Herstel van een IC-opname na corona betekent vaak een lange weg met veel aandacht voor bewegen, conditie, spierkracht en ademhaling moeten allemaal weer opgebouwd worden. Door te oefenen en te trainen worden voorwaarden gecreëerd om activiteiten weer op te pakken.

Vergoeding uit het basispakket

Om mensen die corona hebben gehad snel te kunnen helpen bij hun herstel, heeft de overheid de tijdelijke regeling Paramedische herstelzorg na COVID-19 ingesteld. Fysiotherapie na COVID-19 wordt nu onder voorwaarden vergoed uit het basispakket (met daarbij de wettelijke bepaling dat het eigen risico wordt aangesproken). Een aanvullende zorgverzekering heb je niet nodig en wordt dus ook niet aangesproken. Je huisarts of medisch specialist stelt vast of er waarschijnlijk sprake is geweest van COVID-19 en of je deze zorg moet krijgen. Je hoeft dus niet aan te tonen dat je destijds positief getest bent en ook hoef je niet in het ziekenhuis opgenomen te zijn geweest. In een periode van zes maanden worden maximaal 50 behandelingen vergoed.

Aanmelden

Je kunt ons bellen of mailen voor een afspraak. Aangezien we geen wachtlijsten hanteren, kun je snel bij ons terecht. Om gebruik te maken van de regeling Paramedische herstelzorg na COVID-19 heb je een verwijzing van je huisarts of medisch specialist nodig. Heb je verder nog vragen? Bel of mail ons gerust. We helpen je graag!

Maak direct een afspraak

Voor een vrijblijvend gesprek.