juli 10 2022 0Comment

Corona herstelzorg: fysiotherapie met vergoeding uit het basispakket

Binnen Fysiotherapie Norg is er een speciaal behandelprogramma voor patiënten die moeten herstellen na een periode van COVID-19. Revalidatie is nodig omdat zowel de aandoening zelf als het ziekbed (thuis of in het ziekenhuis) grote impact heeft. Wat de situatie ook geweest is; elke patiënt volgt, samen met een vaste fysiotherapeut, een revalidatieprogramma op maat.

Fysiotherapie in de herstelfase
Patiënten met (ernstige) klachten na het coronavirus ondervinden met name ademhalingsproblemen, verminderd fysiek functioneren en cognitieve stoornissen, zowel in de acute fase als in de herstelfase. Daarom is het belangrijk om conditie en kracht weer op te bouwen. Fysiotherapie in de herstelfase is gericht op het verbeteren van het fysiek functioneren en het begeleiden van patiënten op het gebied van dagelijks functioneren en de terugkeer naar werk.

Intake en onderzoek
We beginnen met een intakegesprek. We brengen door middel van een aantal testen je conditie in beeld. Op grond van alle bevindingen en uitkomsten, wordt er een trainingsprogramma opgesteld. Indien noodzakelijk kunnen we patiënten in eerste instantie aan huis bezoeken. Zodra de situatie het toelaat, zal in overleg met de patiënt de revalidatie in de praktijk worden voortgezet.

Lees meer over deze specialisatie

denis